Регистрация брака в Украине. Сколько стоит, какие документы


Офіційно реєстрація шлюбу коштує 85 коп. Доволі часто працівники РАЦСу виманюють набагато більшу суму з охочих подати заяви шляхом нав’язування непотрібних платних послуг.

Зокрема при подачі заяви Вас консультують, дають запрошення, без вашого відома призначають урочисту церемонію тощо. Згодом Вам видають реквізити рахунків, перший – це офіційне держмито (85 коп.), а інші – на платні додаткові послуги.

Після того, як ви оплатили ці рахунки, Вам роздруковують іншу заяву і дають підписати.
Ніколи не підписуйте документ, попередньо з ним не ознайомившись, тому що саме там вказано, що Ви добровільно дали згоду на всі платні послуги РАЦСу і після підписання Ви нічого не докажете. Офіційний перелік платних послуг дивись внизу.

Ще один поширений вид весільних афер – це вимагання грошей за дату проведення церемонії.
Наприклад, ви обрали певну дату для офіційного розпису, а вам повідомили, що дата зайнята, та пропонують за додаткову платню вирішити для вас цю проблему. Вимагання грошей за реєстрацію вашої церемонії в певну дату можна трактувати як корупцію.

Консультації про те, як правильно заповнити заяву про реєстрацію шлюбу, є безоплатними. Ви маєте право написати заяву від руки, оскільки часто вимагають гроші за заповнення і роздруківку заяви.

============
Ещё вариант:
Подати заяву на реєстрацію шлюбу через Інтернет.
Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» кожний бажаючий може ознайомитись із порядком подачі та надати відповідну заяву.
http://dracs.minjust.gov.ua/

===============

Документи які потрібні для реєстрації шлюбу:

— Заява про реєстрацію шлюбу;
— Паспорт громадянина України або іноземця;
— У разі повторної реєстрації шлюбу одного з подружжя потрібні документи, що засвідчують недійсність попереднього шлюбу;
— Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію шлюбу або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Державне мито становить 0,05 від неоподаткованого мінімуму доходів громадян (85 коп.)

Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушення жінки та чоловіка до шлюбу не допускається (стаття 24 Сімейного кодексу України)

Присутність нареченого та нареченої в момент державної реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається (стаття 34 Сімейного кодексу України).

Шлюбний вік

Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Шлюбний вік для жінки та чоловіка встановлюється у вісімнадцять років (стаття 22 Сімейного кодексу України).

За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (стаття 23 Сімейного кодексу України).

Терміни державної реєстрації шлюбу

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про державну реєстрацію шлюбу.

За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє державну реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви, або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця (стаття 32 Сімейного кодексу України).

Місце державної реєстрації шлюбу

Шлюб реєструється у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану.

За заявою наречених державна реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці.

За заявою наречених державна реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 33 Сімейного кодексу України).

У цих випадках наявність поважної причини повинна бути підтверджена документально (пункт 15 глави 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Особа має право на повторний шлюб після розірвання шлюбу та одержання свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили (стаття 116 Сімейного кодексу України).

Повторний шлюб реєструється органом державної реєстрації актів цивільного стану за умови пред’явлення особами, які раніше перебували в шлюбі, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (частина друга стаття 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу видається кожному із подружжя.

Особи, які звільняють він сплати держмита:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, — які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди I та II групи (ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»).

Пам’ятайте, що офіційно реєстрація шлюбу БЕЗ церемоній і додаткових послуг коштує 85 коп.

Бланк заявления на регистрацию брака http://ddr.minjust.gov.ua/files/

Просмотр рекламы на сайте — ваша благоДАРность за информацию ))
Будь взаимоуважительным

Дополнительно (по состоянию на 12 июня 2017 года):

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1168
Київ

Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися відділами державної
реєстрації актів цивільного стану

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1019 ( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про
державну реєстрацію актів цивільного стану» ( 2398-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися
відділами державної реєстрації актів цивільного стану, що
додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1168

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися відділами
державної реєстрації актів цивільного стану

1. Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення
заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного
стану.

2. Пошук запису в метричних книгах, складених іншою ніж
українська мовою до утворення органів державної реєстрації актів
цивільного стану, за відсутності даних про рік складення запису.

3. Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації
шлюбу.

4. Надання правової допомоги, що включає складення заяв
(анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі
свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів
цивільного стану:

відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за
місцем звернення заявника;

компетентними органами іноземних держав.

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1019
( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }

6. Організація та проведення індивідуальних обрядів державної
реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля,
обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів
урочистості:

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану;

за межами відділу державної реєстрації актів цивільного
стану;

у вихідні та святкові дні.

7. Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну
реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв
про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення
змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання
актових записів цивільного стану.

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1019
( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }

9. Доставка та вручення виключно:

повторно виданих свідоцтв та інших документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її
проживання (перебування);

копій документів для службового користування органів
державної реєстрації актів цивільного стану працівниками відділів
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення
заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного
стану;

документів до уповноважених органів з метою їх легалізації
для подальшого використання в іноземних державах.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1019 ( 1019-2011-п ) від
05.10.2011 }

10. Надання консультації з питань:

застосування сімейного та цивільного законодавства;

витребування документів про державну реєстрацію актів
цивільного стану.

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1019
( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1019
( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 1019
( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }

{ Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1019
( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1019
( 1019-2011-п ) від 05.10.2011 }