Николаевцы против непомерных тарифов ЖКХ. Опыт

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

мешканців (зареєстрованих) в будинку № 30 по вул.  Океанівська

(Артема) , Корабельного району м. Миколаєв.

«____» ___________  2016 р.                м. Миколаїв,

  Присутні:______ мешканців (зареєстрованих)  в будинку № 30 по вул Океанівська, з правом голосу.

Обрання президії зборів:

Обрати президію у складі 3-х осіб, представників мешканців (зареєстрованих) будинку.

За —          чол.,  проти —          чол., утримались —         чол.

Голосували поіменно за кожного

1._______________________ голова, за-        ч., проти-      ч., утрим.-      ч.

2._______________________заступник, за-       ч., проти-     ч., утрим.-     ч.

3._______________________секретар    за-      ч., проти-     ч., утрим.-      ч.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про змiну тарифів на послуги ЖКГ для мешканців будинку за адресою: вул. Океанівська буд. 30.

2. Про встановлення лічильника газу у будинку за адресою: вул. Океанівська буд. 30,

По 1-му питанню – Про змiну тарифів на послуги ЖКГ для мешканців будинку за адресою: вул. Океанівська буд. 30 виступив(ла) ___________________, якій(яка) доповів(ла),

що:

Згідно ст.13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності українського народу. Отже, ми, жителi будинку № 30 по вул. Океанівська, як частина українського народу, являємося співвласниками природного газу та інших ресурсів, яки видобуваються в Україні.

Стаття 3 Конституції України: Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Cтаття 5 Конституції України: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 8 Конституції України: В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Оскільки ми, жителi будинку № 30 по вул. Океанівська є співвласниками газу у надрах, а також співвласниками інших ресурсів — води тощо, але споживаємо газ та інші ресурси за місцем свого проживання, ми мали би оплачувати не сам газ та інші ресурси, а лише вартість роботи із їх видобутку і транспортування.

Вважаємо, що такі ціни явно завищені, оскільки завищення ціни, наприклад у зв’язку із доставкою газу до нашого помешкання, в 8,05 раз абсолютно нічим не обґрунтоване.

Стаття 19 Конституції України: Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (в т.ч. не може бути примушений до оплати необгрунтовано завищених рахунків на купівлю природного газу).

Одним із фундаментальних принципів приватноправових відносин є принцип свободи договору, закріплений у ст. 3 ч.1 п.3 Цивільного кодексу України. Разом з тим зазначена свобода є обмеженою — зобов’язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості (ст.509 ч.3 Цивільного кодексу України).

Хартією захисту споживачів, схваленою Резолюцією Консультативної Асамблеї Ради Європи від 17 травня 1973 року N 543, зокрема, передбачається, що надання товарів чи послуг, у тому числі у фінансовій галузі, не має здійснюватися за допомогою прямого чи опосередкованого обману споживача.

Відсутність повної інформації про правовий статус підприємств і наших з ними відносин у сфері купівлі-продажу природних ресурсів є одним із способів обману щодо ціни товару і послуг, що не допускається.

Згідно названих норм права, а також Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про доступ до публічної інформації» необхідно з’ясувати усі подробиці умов надання послуг ЖКГ (собівартість та інше), для чого направити відповідні запити до: Миколаївгазу, Миколаївоблтеплоенерго, Миколаївводоканалу, Миколаївобленерго. Відповідни листи додаються.

Вирішили:

Ми жители будинку № 30 по вул. Океанівська, як частина українського народу, визнаємо, що ми є співвласниками землі, її надр, атмосферного повітря, водних та іншіх природних ресурсів, які знаходяться в межах території України, природніх ресурсів її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, а також співвласником інших природних ресурсів.

Направити відповідні листи до Миколаївгазу, Миколаївоблтеплоенерго, Миколаїв-водоканалу, Миколаївобленерго для з’ясування собівартості їх послуг, а також правомочність їх дій.

Голосували :

За-               чол., проти-               чол., утримались-        чол.

По 2-му питанню – Про встановлення лічильника газу у будинку за адресою: вул. Океанівська буд. 30, виступив(ла) ___________________, якій(яка) доповів(ла), що встановлення будь яких пристроїв для обліку газу, води або ін. без згоди співвласників будинку неможлива.

Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території.

Стаття 30 Конституції України: Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Вирішили:

Ми власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку за адресою вул. Океанівська, буд. 30 є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинковій території забороняємо встановлення загального лічильника газу, або в самому будинку або на прибудинковій території.

Уповноважити _____________________ розіслати листи у Миколаївгаз, Миколаївоблтеплоенерго, Миколаївводоканал, Миколаївобленерго.

Голосували :

За-                     чол., проти-               чол., утримались-       чол.

Додаток:  

1. Список присутніх на зборах  мешканців  буд. _________________________

2. Тексти листів в Миколаївгаз, Миколаївоблтеплоенерго, Миколаївводоканал, Миколаївобленерго.

Голова зборів                    ___________________       ПІБ

Секретар                            ____________________ ПІБ

====================

 

Я вірю в те що ми ті, які взяли на себе відповідальність, і розпочали нову сторінку нашого життя. У когось виходить краще, у когось менш краще, а хтось зупинився і не знає як дальше рухатись. Так, нам не просто, ми ідемо шляхом не ходженим, у нас не має фінансування, але в цьому є сенс, тому що залишаються і продовжують цей непростий шлях тільки ті, у кого чисті наміри та помисли. І в залежності від того, які ми самі, таких людей ми притягуємо до себе, такі обставини складаються навколо нас.

Тому хочеться щоб ми усвідомили, і десь глибоко в душі зрозуміли що насправді нам дано дуже багато у цьому житті, і вільною людина стає тільки тоді, коли вона зрозуміє що ми всі є одне Ціле, і ті хто нас оточують є нашим дзеркалом. І для того щоб змінити цей світ необхідно в першу чергу змінити самого себе, і на всі виклики нашого життя дивитись як на урок, який необхідно вивчити і здати. Страх притягує проблеми, насилля породжує насилля,ненависть призводить до безкінечної боротьби з «вітряними мельницями». І комусь дуже вигідно щоб ми постійно з кимось чи з чимось боролись, витрачаючи на це свою божественну енергію на розборки, доказування, та вияснення хто винен.

Нам нікому і нічого не потрібно ДОКАЗУВАТИ, нам треба чітко усвідомити, що ми лише здійснюємо своє право, яке дано нам самим Творцем – жити як люди та зреалізувати своє право, свій Дар, який є у кожного, врешті решт своє конституційне право. І територіальна громада надає таку можливість, вийти з комерційного поля духовного і матеріального раба, і розпочати зовсім інше життя. Ми не берем на себе функції держави, ми лише здійснюємо право на пряме народовладдя та місцеве самоврядування, ми нікому і нічого не винні, і в тому що тепер відбувається є наша відповідальність за нашу бездіяльність. «Если злые люди стоят у власти то это из-за трусости их подданных» слова Плотіна послідовника великого Платона.

Мабуть ми усі втомились від безкінечних розмов, тому самим кращим прикладом буде наша діяльність, тому повернемось до комунальних платежів, до тих заяв, які я вам скинула. Для того щоб визначити ціну на газ та теплопостачання необхідно зайти на сайт НКРЕП, головну сторінку, документи, постанови, і курсором до низу віднайти свою організацію по газопостачанню, яка найближча до вас у вашому регіоні. Берем 2015 рік, ці постанови уже втратили чинність, так як вони прийняли нові кабальні постанови, по яким платить усе населення. Ми берем за 2015 рік — там два документи – Структура тарифу на послуги розподілу природного газу, та Постанова Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для наприклад ПАТ «Сумигаз». Отже берем цю ціну і сплачуємо за газ.

Тому з газом все зрозуміло, тепер по теплопостачанню, відправляємо заяву і в залежності від відповіді, яке процентне співвідношення газу закладено в ціну на теплопостачання, і вираховується ціна на тепло. Якщо щось не зрозуміло телефонуйте!
По електроенергії платимо по ціні за 2014 рік, силку я скинула, там прописані ціни і для села і для міста.

По воді також платимо за 2014 рік, ця ціна записана у вашій книжці по водопостачанню.
Також я вам відправила два рішення суду по газу і по електроенергії, про те що постанови, прийняті НКРЕП є не законними та не чинними з моменту їх прийняття. А сама комісія з НКРЕП взагалі не належить ні до яких гілок влади, відповідно до 6 статті Конституції України.

Важлива масовість ваших заяв, тільки тоді це дасть найкращий ефект, тільки тоді можна чітко усвідомити що ти не один, і що є ті, які готові стати с тобою пліч о пліч, тільки тоді приходить впевненість та бажання використати своє право власника. І ще один важливий момент, ми нікому і нічого не нав’язуємо, якщо людині подобається жити в тій, іншій системі – це також її волевиявлення, ми лише даємо альтернативу, яка дійсно дає людині вибір, жити чи виживати.

 


Просмотр рекламных блоков на сайте — ваша БлагоДАРность за информацию ))
И + к вашей Карме
Будь отзывчивым, и измени свой Путь действием ))
 

НАРОД УКРАЇНИ

Герб 

БЕЗПОСЕРЕДНЯ ВЛАДА НАРОДУ

Територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва

Адреса для отримання кореспонденції: 54051, м. Миколаїв-51,а/c 004;тел.(096) 0771850, e-mail: tgrom@mail.ua

Вих. № 20161010 /01 від 10 жовтня 2016 р. Юридичній особі приватного права

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Миколаївобленерго»

Код 23399393

54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40

ЗАЯВА

Згідно Декларації про державний суверенітет України (розділ VI. Економічна самостійність) «Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України…весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.»

Стаття 3 Конституції України (надалі КУ): Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Cтаття 5 КУ: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 8 КУ: В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Ми, жителі будинку №30 по вул. Океанівська, члени територіальної громади Корабельного району міста Миколаїв являємося частиною народу України, і являємося співвласниками усієї спільно – сумісної власності народу України — розподільчого балансу при розпаді СРСР, i ми визнаємо дії органів державної влади як злочин проти народу та держави, геноцид українського народу – громадян України всіх національностей.

Визнаємо протиправними, та такими, що не відповідають волі народу, всі без винятку розпорядчі акти, ліцензії, дозволи, тощо, видані органами державної влади, а також їх «філіями» з КВЕД 84.11, на підставі яких фізичними та юридичними особами приватного права ведеться розкрадання фінансів та майна українського народу, розробка, видобуток, використання корисних копалин та інших природних ресурсів України. Виступаємо проти антинародних махінацій, що направлені на продаж української землі, надр та іншого національного багатства.

Відповідно до вищесказаного, на Вашому інтернет-сайті http://energy.mk.ua зазначені такі роздрібні ціни на споживання електроенергії для населення:

за обсяг, спожитий до 100 кВт електроенергії населенням (в т.ч. яке проживає в жилих будинках, обладнаними кухонними електроплитами) за місяць – 0,7140 грн. за 1 кВт;

за обсяг, спожитий з 100 кВт до 600 кВт електроенергії в місяць, – 1,2940 грн. за 1 кВт.

за обсяг спожитий більше 600 кВт електроенергії в місяць – 1,6380 за 1 кВт

А відповідно до тарифів(з 01.10.2012 по 31.05.2014)

за обсяг спожитий до 150 кВт електроенергії в місяць – 0,2802 грн./ кВт;

за обсяг спожитий від 150 кВт до 800 кВт електроенергії в місяць — 0,3648 грн./кВт;

за обсяг спожитий від 800 кВт електроенергії і місяць — 0, 9576 грн. кВт.

Отже, Ви підняли ціни від 2,5 разів до 3,5 разів і зменшили обсяги використання електроенергії відповідно до градації в залежності від спожитої електроенергії, не враховуючи, що це наша власність, і як власники ми маємо оплачувати лише за обслуговування та передавання по електромережах, які також являються нашою спільною сумісною власністю.

Вважаємо, що такі ціни явно завищені, оскільки завищення ціни у зв’язку із передаванням електроенергії до нашего помешкання абсолютно нічим не обґрунтоване.

Стаття 19 КУ: Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (в т.ч. не може бути примушений до оплати необгрунтовано завищених рахунків на використання електроенергії).

Одним із фундаментальних принципів приватноправових відносин є принцип свободи договору, закріплений у ст. 3 ч.1 п.3 Цивільного кодексу України. Разом з тим зазначена свобода є обмеженою — зобов’язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості (ст.509 ч.3 Цивільного кодексу України).

Хартією захисту споживачів, схваленою Резолюцією Консультативної Асамблеї Ради Європи від 17 травня 1973 року N 543, зокрема, передбачається, що надання товарів чи послуг, у тому числі у фінансовій галузі, не має здійснюватися за допомогою прямого чи опосередкованого обману споживача.

Відсутність повної інформації є одним із способів обману щодо ціни на транспортування електроенергії, що не допускається.

Згідно названих норм права, а також Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

ВимагаЕМО:

 1. надати нам структуру тарифу на електроенергію, нормативні акти чи інші джерела права, згідно яких Ви розраховуєте ціну на передавання та вироблення електроенергії для жителів будинку № 30 по вул. Океанівська;
 2. надати нам калькуляцію ціни на передавання та вироблення електроенергії для помешкання за адресою вул. Океанівська, 30;
 3. надати нам звіт по реальним витратам коштів, які надійшли від жителів будинку № 30 по вул. Океанівська у порівнянні із плановою калькуляцією ціни послуг;
 4. надати нам інформацію, на які рахунки ви переказуєте кошти, отримані від жителів будинку № 30 по вул. Океанівська, хто власник цих рахунків;
 5. надати нам інформацію, де і ким виробляється електроенергія, яку ми споживаємо, яка собівартість виробництва;
 6. надати нам структуру тарифу на передавання та постачання електроенергії до нашого помешкання, надати інформацію, хто є власник цих систем і яка вартість його послуг;
 7. змінити суму рахунку по оплаті за електроенергію і розраховувати суму надалi, виходячи із собівартості виробництва та передавання електроенергії до будинку № 30 по вул. Океанівська, та реальних Ваших витрат;
 8. укласти з нашим обслуговуючим кооперативом договір на передавання та виробництво електроенергії із конкретним прозорим механізмом обчислення його ціни;

Відповідь на дану заяву просимо надати у письмовій формі, керуючись нормативними актами, обов’язково вказувати відповідні статті, абзаци, пункти та підпункти нормативного акту, на який ви будете посилатись. Відповідь просимо надати і безпосередньо в руки уповноваженого територіальної громади Корабельного району, попередньо зателефонувавши.

У разі відхилення нашої заяви, залишення її без обґрунтованої відповіді або неповноти надання відповіді на кожен пункт наших вимог та до укладення між нами договору на постачання та виробництво електроенергії, жителі будинку № 30 по вул. Океанівська будуть оплачувати Ваші поставки виходячи з їх вартості розрахованої нами самостійно.

Будь-які товари і послуги, надані нам за надмірною ціною без нашою згоди і до укладення вказаного договору, ми, жителі будинку № 30 по вул. Океанівська, будемо сприймати як Вашу благодійну безоплатну діяльність.

З повагою людина народу України, громадянин України

уповноважений територіальної громади Корабельного району

міста Миколаїв

 

==================

 

БЕЗПОСЕРЕДНЯ ВЛАДА НАРОДУ

Територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва

Адреса для отримання кореспонденції: 54051, м. Миколаїв-51,а/c 004;тел.(096) 0771850, e-mail: tgrom@mail.ua

Вих.№ 20161010 /01 від 10 жовтня 2016 р. Юридичній особі приватного права

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПАО «Миколаївгаз»

код 05410263

вул. Пограничная, 159, м. Миколаїв, 54003

ЗАЯВА

Згідно ст.13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Отже, ми, жителi будинку № 30 по вул. Океанівська, як частина українського народу, є співвласником природного газу, який видобувається в Україні.

Стаття 3 Конституції України (надалі КУ): Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Cтаття 5 КУ: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 8 КУ: В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно — правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Оскільки ми, жителi будинку № 30 по вул. Океанівська, є співвласники газу у надрах, але споживаємо газ за місцем свого проживання, ми мали б оплачувати не сам газ, а лише вартість роботи із його видобутку і транспортування.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1630 від 27.09.2016 року, установлено Публічному акціонерному товариству «Миколаївгаз« тариф на послуги розподілу природного газу (на транспортування та постачання природного газу розподільними трубопроводами) — в розмірі 854,64 грн за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ).

Разом з тим, на Вашому інтернет-сайті https://mk.104.ua/ru/services/zaplatiti-za-gaz/gas-cost зазначені такі роздрібні ціни на природний газ для населення:

за обсяг, спожитий природного газу на місяць (включно), – 6.879,0 грн за 1 м3;

Отже, Ви встановили ціну, завищену у 8,05 раз! ( 6.879,0 / 854,64= 8,05 ).

Вважаємо, що така ціна явно завищена, оскільки завищення ціни у зв’язку із доставкою газу до нашего помешкання в 8,05 раз абсолютно нічим не обгрунтоване.

Стаття 19 КУ:  Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (в т.ч. не може бути примушений до оплати необгрунтовано завищених рахунків на купівлю природного газу).

Одним із фундаментальних принципів приватноправових відносин є принцип свободи договору, закріплений у ст. 3 ч.1 п.3 Цивільного кодексу України. Разом з тим зазначена свобода є обмеженою — зобов’язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості (ст.509 ч.3 Цивільного кодексу України).

Хартією захисту споживачів, схваленою Резолюцією Консультативної Асамблеї Ради Європи від 17 травня 1973 року N 543, зокрема, передбачається, що надання товарів чи послуг, у тому числі у фінансовій галузі, не має здійснюватися за допомогою прямого чи опосередкованого обману споживача.

Відсутність повної інформації про ваш правовий статус і наші відносини у сфері купівлі-продажу природного газу є одним із способів обману щодо ціни Вашого товару і послуг, що не допускається.

Згідно названих норм права, а також Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

ВимагаЄмо

 1. надати нам структуру тарифу на газ, нормативні акти чи інші джерела права, згідно яких ви розраховуєте ціну газу для будинку № 30 по вул. Океанівська;
 2. надати нам калькуляцію ціни газу для будинку № 30 по вул. Океанівська;
 3. надати нам звіт по реальним витратам коштів, які надійшли від жителів будинку у порівнянні із плановою калькуляцією ціни послуг;
 4. надати нам інформацію, на які рахунки ви переказуєте кошти, отримані від нас, хто власник цих рахунків;
 5. надати нам інформацію, де і ким видобувається газ, який ми споживаємо, яка собівартість видобутку;
 6. надати нам інформацію, які сховища і транспортні системи для газу використовуються при доставці газу до нашого помешкання, хто власник цих систем і яка вартість їх послуг;
 7. змінити суму рахунку по оплаті газу і розраховувати суму надалі, виходячи із собівартості видобутку газу в Україні і транспортування природного газу до нашого будинку, та реальних Ваших витрат на продаж нам газу;
 8. укласти з нашим обслуговуючим кооперативом договір купівлі-продажу природного газу із конкретним прозорим механізмом обчислення його ціни;
 9. повідомити нас, яким способом ми маємо можливість змінити постачальника природного газу.

Відповідь на дану заяву просимо надати у письмовій формі, керуючись нормативними актами, обов’язково вказуючи відповідні статті, абзаци, пункти та підпункти нормативного акту, на який Ви будете посилатись. Відповідь просимо надати безпосередньо в руки уповноваженому територіальної громади Корабельного району, попередньо зателефонувавши.

У разі відхилення нашої заяви, залишення її без обґрунтованої відповіді або неповноти надання відповіді на кожен пункт наших вимог, та до укладення між нами договору на купівлю-продаж природного газу, ми будемо оплачувати Ваші поставки виходячи з їх вартості, розрахованої нами самостійно.

Будь-які товари і послуги, надані жителям будинку № 30 по вул. Океанівська за надмірною ціною без нашої згоди і до укладення вказаного договору, ми будемо сприймати як Вашу благодійну безоплатну діяльність.

З повагою людина народу України, громадянин України

уповноважений територіальної громади Корабельного району

міста Миколаїв

===================

 

БЕЗПОСЕРЕДНЯ ВЛАДА НАРОДУ

Територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва

Адреса для отримання кореспонденції: 54051, м. Миколаїв-51,а/c 004;тел.(096) 0771850, e-mail: tgrom@mail.ua

Вих. № 20161010 /01 від 10 жовтня 2016 р. Міське комунальне підприємство «Миколаiвводоканал»

Код 31448144

54055, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 161, т./ф (0512)244156

ЗАЯВА

Згідно ст.13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Отже, ми жители будинку № 30 по вул. Океанівська як частина Українського народу, є співвласниками води, яка є і видобувається в Україні.

Стаття 3 Конституції України: Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Cтаття 5 Конституції України: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 8 Конституції України: В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується..

Стаття 19 Конституції України: Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (в т.ч. не може бути примушений до оплати необгрунтовано завищених рахунків).

Одним із фундаментальних принципів приватноправових відносин є принцип свободи договору, закріплений у ст. 3 ч.1 п.3 Цивільного кодексу України. Разом з тим зазначена свобода є обмеженою — зобов’язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості (ст.509 ч.3 Цивільного кодексу України).

Хартією захисту споживачів, схваленою Резолюцією Консультативної Асамблеї Ради Європи від 17 травня 1973 року N 543, зокрема, передбачається, що надання товарів чи послуг, у тому числі у фінансовій галузі, не має здійснюватися за допомогою прямого чи опосередкованого обману споживача.

Відсутність повної інформації про Ваш правовий статус і наші відносини у сфері купівлі-продажу води є одним із способів обману щодо ціни вашого товару і послуг, що не допускається.

Згідно названих норм права, згідно Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також, оскільки територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва є співвласником надр, водних та інших природних ресурсів але споживає їх за місцем свого розташування, громада оплачуватиме лише вартість роботи із її видобутку і транспортування.

Вимагаємо:

 1. надати нам розпорядчі документи на підставі яких утворено Вашу організацію
 2. надати нам нормативні акти чи інші джерела права, згідно яких ви розраховуєте ціну водопостачання для нас;
 3. надати нам калькуляцію ціни водопостачання для помешкання за адресою вул. Океанівська, 30 ;
 4. надати нам звіт по реальним витратам коштів, які надійшли від жителів будинку № 30 по вул. Океанівська у порівнянні із плановою калькуляцією ціни послуг;
 5. надати нам інформацію, на які рахунки ви переказуєте кошти, отримані від мешканців будинку за адресою Океанівська, 30, хто власник цих рахунків;
 6. надати нам інформацію, де і ким відбувається водопостачання, яка її собівартість ;
 7. надати нам інформацію, про водосховища чи інші джерела, звідки відбувається постачання води до будинку за адресою Океанівська, 30, хто власник цих систем і яка вартість їхніх послуг;
 8. укласти з нашим обслуговуючим кооперативом договір купівлі-продажу з водопостачання із конкретним прозорим механізмом обчислення його ціни ;

Відповідь на дану заяву прошу надати у письмовій формі, керуючись нормативними актами, обов’язково вказувати відповідні статті, абзаци, пункти та підпункти нормативного акту, на який ви будете посилатись. Відповідь прошу надати безпосередньо в руки уповноваженому територіальної громади Корабельного району, попередньо зателефонувавши. Надсилання відповіді на поштову адресу буде вважатися неправомірним використанням персональних даних уповноваженого територіальної громади.

Тому, до того часу, поки ми не отримаємо правдиву, прозору та зрозумілу відповідь на поставленні запитання, ми будемо враховувати це використанням службового становища для прикриття злочинів проти нас людей, яке не має строків давності. Тому що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а службова особа відповідно до статті 41п.4 КК України, нестиме відповідальність відповідно до статті 191 КК України.

До укладення між нами договору на водопостачання, жителі будинку будуть оплачувати Ваші поставки виходячи з їх вартості розрахованої нами самостійно.

Будь-які товари і послуги, надані нам за надмірною ціною без нашою згоди і до укладення вказаного договору, ми будемо сприймати як Вашу благодійну безоплатну діяльність.

З повагою людина народу України, громадянин України

уповноважений територіальної громади Корабельного району

міста Миколаїв

===================

БЕЗПОСЕРЕДНЯ ВЛАДА НАРОДУ

Територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва

Адреса для отримання кореспонденції: 54051, м. Миколаїв-51,а/c 004;тел.(096) 0771850, e-mail: tgrom@mail.ua

Вих.№ 20161010/01 від 10 жовтня 2016р. ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЭНЕРГО»

54034, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 5-а

ЗАЯВА

Звертаю Вашу увагу, що у відносинах з жителями будинку № 30 по вул. Океанівська, людьми- суб`ектами конституционного права, членами територіальної громади Корабельного району міста Миколаїв Ви порушили наступні норми права:

Стаття 3 Конституція України (надалі КУ). Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 8 КУ. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 19 КУ. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Регулювання договірних цивільних відносин здійснюється як самостійно їх сторонами, так і за участю держави відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі — Кодекс).
Одним із фундаментальних принципів приватноправових відносин є принцип свободи договору, закріплений у пункті 3 статті 3 Кодексу ( 435-15 ). Разом з тим, зазначена свобода є обмеженою — межі дії цього принципу визначаються критеріями справедливості, добросовісності, пропорційності, розумності, згідно пункту 3 статті 6 Кодексу ( 435-15 ).

Так, у пунктах 1, 2 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» від 9 квітня 1985 року N 39/248 ( 995_903 ) зазначено такі цілі: сприяти
країнам у встановленні або подальшому забезпеченні належного захисту свого населення як споживачів; сприяти створенню структур виробництва і розподілу, здатних задовольняти потреби і запити споживачів; заохочувати високий рівень етичних норм поведінки тих, хто пов’язаний з виробництвом і розподілом товарів та послуг для споживачів; сприяти країнам у боротьбі зі шкідливою діловою практикою всіх підприємств на національному і міжнародному рівнях, яка негативно впливає на споживач
iв; заохочувати створення ринкових умов, що надають споживачам більший вибір при нижчих цінах. При цьому уряди повинні розробляти, укріплювати та продовжувати активну політику захисту інтересів споживачів.

Хартією захисту споживачів, схваленою Резолюцією Консультативної Асамблеї Ради Європи від 17 травня 1973 року N 543, зокрема, передбачається, що надання товарів чи послуг, у
тому числі у фінансовій галузі, не має здійснюватися за допомогою прямого чи опосередкованого обману споживача.

Стаття 4,  5, 6, 10, 15, 17, 18, 19, 21 закону України № 1024-XII від 12.05.91 «Про захист прав споживачів»

З моменту створення держави Україна в 1991р, жителі будинку № 30 по вул. Океанівська, як власники квартир справно сплачували послуги по аналогії, як це було при УРСР, а Ви приймали ці платежі. Нам ніхто не пояснив, що при зміні держав, змінилась форма власності, а відповідно, і відносини між нами і комунальним підприємством. Ми, як представники народу України, стали співвласниками країни Україна ( 13 стаття Конституції України) і, в свою чергу, співвласниками житлово-комунального комплексу (Рішення Конституційного Суду України від 02 березня 2004 року (п. 1.1)). Ми отримали право самостійно розпоряджатись майном, обслуговувати це майно, а також обов’язок забезпечити схоронність житлового будинку. В свою чергу нам були нав’язані послуги ТКП, як єдино можливі – ввели в оману.

Згідно названих норм права та Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Просимо Вас у 5-ти денний термін надати копії таких документів та відповіді на наступні запитання:

 • калькуляцію ціни, по якій вираховуються теплове навантаження на 1 м. кв. для будинку № 30 по вул. Океанівська, або для всіх споживачів району, або яким чином воно (теплове навантаження) вираховується?;
 • яке процентне співвідношення газу по відношенню до інших витрат, що включає собівартість ціни на теплову енергію?;

 • яка структура тарифу на постачання тепла для будинку № 30 по вул. Океанівська, або, іншими словами, що входить в структуру цього тарифу, які затрати, наприклад вода, електроенергія, газ, інше?

Тому, до того часу, поки ми не отримаємо правдиву, прозору та зрозумілу відповідь на поставленні запитання, ми будемо враховувати це використанням службового становища для прикриття злочинів проти нас як людей, яке не має строків давності, тому що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а службова особа відповідно до статті 41п.4 КК України, нестиме відповідальність відповідно до статті 191 КК України.

До укладення між нашим обслуговуючим кооперативом та Вами договору на послуги опалення і гарячого водопостачання ми будемо оплачувати Ваші поставки виходячи з їх вартості розрахованої нами самостійно.

Будь які послуги надані жителям будинку № 30 по вул. Океанівська за надмірною ціною без нашої згоди і до укладення вказаного договору ми будемо сприймати як благодійну безоплатну діяльність.

З повагою людина народу України, громадянин України

уповноважений територіальної громади Корабельного району

міста Миколаїв

Николаевцы против непомерных тарифов ЖКХ. Опыт: 1 комментарий

 1. Иск будет рассматриваться в границах Декларации о государственном суверенитете Украины?
  Титулы коренного Народа Украины и Титулы собственности.
  Читать и смотреть здесь https://gromada-ks.blogspot.com/2017/08/blog-post_33.html

Обсуждение закрыто.