Житель изобрёл термоядерный реактор и получил патент. Украина.


Так и до других доступных видов энергии, недалеко ))
В мире, много изобретений, но не все с патентами. Вечные генераторы в домашних условиях m-ua.info/3806
Что то должно работать, но тут должна быть интуиция и «дар».

Изобретатель: Кудряшов Михайло Анатолійович (UA)
Собственник: Кудряшов Михайло Анатолійович.

Термоядерний реактор, який являє собою котел з вмонтованими в нього катодом, анодом та лазерну установку, з якою даний котел конструктивно об’єднаний.
Лазерна установка обладнана нерухомою конусоподібною призмою, відбиваючі поверхні якої є бічними поверхнями зрізаних конусів, напівпрозоре дзеркало у вигляді шайби обладнано фотоелементами, необхідними для ініціації іскрового розряду, а через внутрішню порожнину робочого тіла лазера та через збиральну лінзу проходить анод, на якому змонтована рухома конусоподібна призма, відбиваючі поверхні якої є бічними поверхнями зрізаних конусів, що виконана з можливістю синхронізації потрапляння в фокус лінзи перших променів лазерного випромінювання одночасно із першими негативно зарядженими іонами дейтерію, що мають велику швидкість.Просмотр рекламных блоков (переход по ним и реальный просмотр) на сайте — ваша БлагоДАРность за информацию ))
И + к вашей Карме
Будь отзывчивым, и измени свой Путь действием ))
На этом сайте «Мистический универсальный абсолют m-ua.info», это действует.
Возврат Добра с увеличением.
В течении 9 дней.

Дата подання заявки: 03.07.2014

Корисна модель належить до способів здійснення реакції термоядерного синтезу та
пристроїв для здійснення цього синтезу. Некерована реакція термоядерного синтезу
здійснюється у водневій бомбі. Роботи по здійсненню керованої реакції термоядерного синтезу проводяться у двох основних напрямках: використання установок Токамак з тороїдальною 5 камерою та використання установок з лазерним імпульсом для розігріву речовини. Найбільших успіхів, а саме отримання максимально можливої температури, було досягнуто при використанні установок лазерного імпульсу. Внаслідок сферично-симетричного опромінювання дейтерієвої мішені лазерним випромінюванням мішень розігрівалася до шістдесяти мільйонів градусів. Одночасно виникали нейтрони, що вказує на можливість термоядерної реакції з використанням лазерних систем. Перевагою сферично-симетричного опромінювання є висока температура та поява нейтронів, яких вдалося досягти. Недоліком є, незважаючи на досягнуті результати, відсутність
реакції термоядерного синтезу.
В основу корисної моделі поставлено задачу створити пристрій, який дозволить здійснити реакцію термоядерного синтезу шляхом використання установок лазерного випромінювання.
Нагадаємо, що для здійснення реакції термоядерного синтезу необхідно якимось чином
наблизити два атоми дейтерію один до одного на дуже малу відстань, а для цього вони повинні рухатися на зустріч один до одного з великою швидкістю. При цьому даний рух, наближення та реакція повинні відбуватися в такому пристрої, який би дозволив ефективно використовувати енергію, що виділяється в наслідок цього синтезу. Технічним результатом даного способу стане можливість здійснення керованої реакції термоядерного синтезу. Технічний результат досягається тим, що дії лазерного випромінювання піддається не нерухома мішень, початковою енергією атомів якої можливо знехтувати, а негативно заряджені іони дейтерію, які рухаються, з дуже великою швидкістю, назустріч лазерному випромінюванню, або під кутом максимально наближеним до ста вісімдесяти градусів. Висока швидкість негативно зарядженим іонам
дейтерію попередньо надається деяким чином.

Суть корисної моделі полягає в тому, що для надання негативно зарядженим іонам
дейтерію високої швидкості використовується явище іскрового розряду між катодом та анодом, електрони якого перетворюють частину атомів дейтерію у негативно заряджені іони дейтерію, 30 та, разом з електричним полем, надають цим іонам великої швидкості, внаслідок наближення до них в процесі руху, після чого частина цих іонів, що швидко рухаються, піддається дії лазерного випромінювання, яке спрямовано назустріч руху іонів дейтерію, що спричиняє зміну напрямку їх руху на протилежний, наближення до основної маси іонів дейтерію на дуже малу відстань та реакцію термоядерного синтезу.

Суть корисної моделі термоядерного реактора полягає в тому, що для одночасного
потрапляння в зону реакції перших негативно заряджених іонів дейтерію, що мають велику швидкість, та перших променів лазерного випромінювання, напівпрозоре дзеркало виготовлено у вигляді шайби та оснащено фотоелементами для ініціації іскрового розряду, а сама лазерна установка зміненої конструкції оснащена двома конусоподібними призмами, завдякі руху однієї 40 з яких всередині внутрішньої порожнини робочого тіла лазера відбувається синхронізація надходження в фокус лінзи перших променів лазерного випромінювання разом із першими негативно зарядженими іонами дейтерію, що мають велику швидкість.
Для того, щоб підтвердити можливість здійснення реакції даним способом та побудови
установки для її здійснення, надамо опис установки в статичному стані та принцип її дії, що підтвердить можливість здійснення реакції даним способом.

Спочатку надамо опис зміненої лазерної установки, лазерного трансформатора, який
змонтовано на реакторі знизу та який виконує три функції:

1. Генерує монохроматичний промінь та перетворює його в промінь високої питомої
потужності, що дозволило застосувати збиральну лінзу мінімального діаметра.

2. Синхронізує в часі початок проходу лазерних променів крізь напівпрозоре дзеркало із початком дії трьох фотоелементів, крізь які відбувається розряд накопичувального
конденсатора високої напруги, що спричиняє іскровий розряд між катодом та анодом.

3. Завдякі рухомій конусоподібній призмі дозволяє синхронізувати потрапляння в фокус
лінзи перших променів лазерного випромінювання разом із першими негативно зарядженими
іонами дейтерію, що мають велику швидкість.
Робочим тілом лазерного трансформатора, який зображено в перерізі на Фіг. 1, є рубіновий циліндр 1, що має внутрішню порожнину, тобто він має форму відрізку труби великого діаметра.

Напівпрозоре дзеркало 2 та звичайне дзеркало 3 виконані у вигляді шайб так, щоб внутрішні діаметри цих дзеркал співпадали з внутрішнім діаметром рубінового циліндра. Внутрішня поверхня циліндра має дзеркальне покриття 9. На зовнішній поверхні напівпрозорого дзеркала змонтовано три фотоелементи 4, які рівновіддалені один від одного. Лазерний трансформатор оснащено двома конусоподібними призмами: рухомою призмою 6 та нерухомою призмою 5.

В кожній з цих призм відбиваючі поверхні є боковими поверхнями зрізаних конусів, на які нанесено дзеркальне покриття. Відбиваючі поверхні виконано під кутом дев’яносто градусів одна до іншої. Це зроблено для того, щоб змінити напрямок падаючих на призму паралельних променів на протилежний з деяким зміщенням. При цьому площа, крізь яку проходять падаючі промені, більша площі, крізь яку проходять промені відбити, Фіг. 2. На цьому кресленні, розріз по А-А, ділянки 10, умовно обмежені пунктирними відрізками, це тіні, які відкидають фотоелементи 4. Крапками на кресленні позначені лазерні промені, які йдуть до нас, а малими хрестиками ті, які йдуть від нас. Така оптична схема дозволяє застосувати збиральну лінзу 7, з отвором, невеликого діаметра. При цьому питома потужність падаючого на лінзу випромінювання буде великою, крізь середину рухомої призми 6 проходить анод 11, в результаті чого ця призма може рухатися вздовж анода вверх або вниз. На аноді також змонтована збиральна лінза 7. В аноді виконано отвір 12 для підводу води, яка буде проходити 15 вздовж анода, три відвідні трубки 13, з’єднувальні трубки 23 та попадати до труб 15 прямоточного котла, де буде перетворюватися у пару та виходити крізь кільцеву трубку пари 18
до турбогенератора 26, Фіг. 3, Фіг. 4. На цих кресленнях також зображені корпус реактора 14, простір реакції навколо фокусу лінзи 16, фланець для кріплення ізолятора 19, керамічний ізолятор 20, випускний клапан 22, впускний клапан 21. Дамо опис блок-схеми установки 20 термоядерного синтезу, Фіг. 5, та принципу її роботи. На Фіг. 5 позначені реактор з лазерним трансформатором 24, градирня 29.

Установка працює наступним чином. Підключається акумуляторна батарея 25, запускається
вакуумний насос 32, який створює вакуум в реакторі при відкритому випускному клапані 22, електролізний апарат 31, який розкладає суміш звичайної та важкої води на кисень, дейтерій, 25 гідроген та спрямовує гідроген з дейтерієм до реактора, водний насос 30, який забезпечує високий тиск води для прокачування її крізь анод, відводячи водні трубки, трубки з’єднувальні та труби прямоточного котла. Після цього підключають індуктор високовольтний 27, блок керування 28. З індуктора високовольтного подається напруга на катод 17, який оснащено розігрівом. Внаслідок термоелектронної емісії, між катодом та анодом іде струм малої сили. Одночасно з цим починають заряджатися конденсатор лампи накачки лазера та конденсатор високої напруги, з’єднаний з клемами фотоелементів. Конденсатори на кресленнях не позначені. Катодна клема фотоелемента з’єднана з обкладкою конденсатору, яка заряджається негативним зарядом. Друга обкладка конденсатора з’єднана з анодною клемою фотоелемента та катодом 17, який має надлишок електронів та крізь який іде струм малої сили. Обидві 35 обкладки конденсатора високої напруги мають негативний заряд, але потенціал катодної клеми
фотоелемента значно більше потенціалу анодної клеми фотоелемента та катода 17, щоб під дією лазерного випромінювання фотоелемент міг працювати. Після зарядки конденсаторів випускний клапан 22 зачиняється та відчиняється впускний клапан 21. Реактор заповнюється сумішшю дейтерію та гідрогену, в який на один атом дейтерію повинно припадати приблизно 40 сорок п’ять атомів гідрогену. Клапан 21 зачиняється. При цьому, під дією слабкого розряду між катодом та анодом, суміш частково іонізується та перетворюється у плазму. На підпалювальний електрод лампи накачки лазера 8 подається напруга та, внаслідок спалаху лампи, відбувається накачка робочого тіла лазера та потужний імпульс лазерного випромінювання. Після проходу крізь напівпрозоре дзеркало частина випромінювання попадає на фотоелементи, що спричиняє
45 розряд конденсатора високої напруги, при якому з катода 17 вилітає значно більше електронів.
Потужна емісія спричиняє часте зіткнення електронів з атомами дейтерію та гідрогену що спричиняє сильну іонізацію атомів, після чого негативно заряджені іони дейтерію та гідрогену починають рухатися до анода, як завдяки дії на них електронів, так і завдяки дії на них електричного поля між катодом та анодом, набуваючи при цьому великої швидкості, Фіг.6

Оскільки негативно заряджені іони гідрогену, що мають вигляд незабарвлених кіл, значно легші за негативно заряджені іони дейтерію, що зображені забарвленими колами, то вони, під дією електронів та електричного поля, починають рухатися до анода значно скоріше. Внаслідок цього відбувається ізотопний розподіл негативно заряджених іонів водню Фіг. 7. На Фіг. 6 та Фіг. 7 маленькими рисками позначені електрони. Одночасно з цим, під дією великої сили струму, плазма стягується у плазмовий шнур.

Інша частина випромінювання, що проходить між фотоелементами, почергово потрапляє на
призми 5 та 6, та виходить крізь лінзу 7. Рухома призма 6 повинна бути, попередньо,
розташована таким чином, шляхом руху її вздовж анода 11, щоб перші промені лазерного
60 випромінювання попали в фокус лінзи одночасно з першими негативно зарядженими іонами дейтерію, що мають велику швидкість. Внаслідок взаємодії частини цих іонів дейтерію з лазерним випромінюванням, яке рухається їм назустріч, ця частина іонів дейтерію змінює напрямок свого руху на протилежний та зіштовхується з основною масою іонів дейтерію, яка продовжує свій рух у потоці електронів у напрямку анода.

Відбувається реакція термоядерного 5 синтезу. Гідроген не бере участь у реакції, але виконує функції уповільнювача реакції та теплоносія, завдяки якому відбувається розігрів трубок 15 у реакторі. У даній реакції бере участь невелика частина іонів дейтерію, внаслідок чого процес розгону негативно заряджених іонів дейтерію та опромінювання їх лазерним випромінюванням повторюється від декількох десятків до декількох сотень разів. Після цього відкривається випускний клапан 22 і
10 відпрацьована плазма спрямовується у ресивер вакуумного насоса 32. Після цього цикл повторюється. Фотоелементи 4 потрібно розташувати на дзеркалі 2 так, щоб відвідні водні трубки 13 знаходилися в тінях 10, які лишають фотоелементи.
Принцип дії та будова лазерної установки, термоядерного реактора, та суть способу
здійснення реакції термоядерного синтезу пояснюється кресленнями, на яких зображено:

на Фіг. 1 — розріз лазерного трансформатора вздовж анода;
на Фіг. 2 — розріз лазерного трансформатора по А-А;
на Фіг. 3 — розріз котла реактору вздовж катода та анода;
на Фіг. 4 — розріз котла реактора по В-В;
на Фіг. 5 — принципова блок-схема установки термоядерного синтезу;
20 на Фіг. 6 — початок процесу іскрового розряду;
на Фіг. 7 — кульмінація та результат процесу іскрового розряду.
Використання даного термоядерного реактора дає можливість здешевити електричну
енергію та зберегти навколишнє середовище.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Термоядерний реактор, який являє собою котел з вмонтованими в нього катодом, анодом та лазерну установку, з якою даний котел конструктивно об’єднаний, який відрізняється тим, що лазерна установка, обладнана нерухомою конусоподібною призмою, відбиваючі поверхні якої є 30 бічними поверхнями зрізаних конусів, напівпрозоре дзеркало у вигляді шайби обладнано фотоелементами, необхідними для ініціації іскрового розряду, а через внутрішню порожнину робочого тіла лазера та через збиральну лінзу проходить анод, на якому змонтована рухома конусоподібна призма, відбиваючі поверхні якої є бічними поверхнями зрізаних конусів, що виконана з можливістю синхронізації потрапляння в фокус лінзи перших променів лазерного випромінювання одночасно із першими негативно зарядженими іонами дейтерію, що мають велику швидкість.

А вдруг всё будет работать? Зачем тогда большие исследовательские институты, когда есть такие самородки.

Ещё один интересный патент в Украине:

ПОРТАТИВНИЙ РУЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ВОРСОВОГО ПОКРИТТЯ НА ЗОНУ ПОВЕРХНІ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Портативное ручное устройство для нанесения ворсового (шерстяного) покрытия на участок поверхности человеческого тела.

Тоже может пригодиться людям )))