Как сделать автономное отопление без разрешений «власти» и коррупции. Пошагово.


Централізоване опалення (далі — ЦО ) жилих приміщень завжди викликало багато зауважень: низька якість, зневажливе відношення до своїх клієнтів постачальників цих послуг, висока вартість таких послуг.

Можливість отримати дозвіл на відключення та у такий спосіб відмовитись від неякісних і занадто дорогих послуг також відсутня, оскільки задля збереження свого монопольного становища на ринку надання послуг опалення діючими ТЕЦ та їм подібним підприємствам Міністерство з питань житлово-комунального господарства України наказом N 169 від 06.11.2007 р. затвердило «Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання (далі – Порядок відключення споживачів).

Згідно п.1.1 Порядку відключення споживачів визначено процедуру відключення від мереж ЦО житлового будинку при відмові споживачів від послуг ЦО. Таким чином відключення споживачів від мереж ЦО можливо лише за умови згоди на це всіх споживачів будинку, що у реальному житті майже не можливе та у такий спосіб фактично нівелює право окремого споживача на відмову від неякісної та занадто дорогої послуги. Таке право споживача до речі передбачено ст. 26 ЗУ«Про житлово-комунальні послуги» та п.24 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Отже у даному випадку за відсутності можливості вибору постачальника держава і підприємства – постачальники послуг ЦО громадян України без їх згоди фактично примушують користуватися їх послугами на умовах постачальника та без будь-якої відповідальності за якість і відповідність ціни рівню послуг. Разом з тим слід звернути увагу на те, що наведений Порядок відключення споживачів стосується виключно споживачів послуг ЦО. То хто ж такий споживач?

Правовідносини у сфері теплопостачання регулюються ЗУ «Про теплопостачання», який регулює відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії. Також ці правовідносини регулюються ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та п.1 Правил надання послуг ЦО.

Згідно із ст.1 ЗУ «Про теплопостачання» споживачем теплової енергії є фізична або юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору. Крім того відповідно до ст. 1 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та п.1 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення встановлено, що під терміном «споживач» вважається фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Згідно ч.1 ст.19 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Згідно Ч.1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.

Згідно Ч.2 ст.11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини. Ч.1 ст. 639 ЦК України встановлено, що договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Згідно п.2 ч.1ст. 208 ЦК України у письмовій формі належить вчиняти правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст. 206 ЦК України усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення. Згідно ч.3 ст. 203 ЦК України, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Згідно ст.8 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення( далі — Правил надання послуг ЦО) послуги надаються споживачеві згідно з договором, що оформляється на основі типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

З урахуванням наведеного у встановленому законом порядку «споживачем послуг ЦО » може бути визнана лише та фізична особа, яка на підставі договору, укладеного згідно ст.8 Правил надання послуг ЦО на основі типового договору, отримує послуги ЦО або виявила особисте бажання отримувати їх у майбутньому.

Тобто доказом того, що фізична особа є споживачем, може бути або договір про надання послуг ЦО, який відповідає типовому договору, або її особиста заява до постачальника про бажання отримувати їх у майбутньому.

При цьому слід також враховувати те, що згідно п.п.2 п.1 Прикінцевих положень ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, мають бути приведені у відповідність із ним до 1 січня 2006 року. Договори, що не приведені у відповідність із цим Законом у зазначений строк, втрачають чинність. Тобто, якщо фізичною особою був укладений договір про надання послуг ЦО до 1 січня 2005 року і до 1 січня 2006 року цей договір не був приведений у відповідність до вимог ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг ЦО та типового договору про надання послуг ЦО, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 , то такий договір вважається таким, що втратив чинність.

З огляду на це, якщо у фізичної особи відсутній договір про надання послуг ЦО та вона не заявляла про бажання їх отримувати, така фізична особа не є споживачем послуг ЦО відповідно до вимог законодавства України та відповідно до цього на неї не розповсюджується Порядок відключення споживачів. Вказане закріплено ч.1 ст.19 Конституції України, згідно якої ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Отже якщо не існує договору про надання послуг ЦО та бажання їх отримувати, то у такому випадку відповідно до ЗУ «Про теплопостачання, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг ЦО фізична особа не є споживачем та відсутні законні підстави для отримання дозволу для відключення від мереж ЦО. Згідно статистичних даних по місту Сєвєродонецьку лише 3% власників квартир мають укладені договори про постачання послуг ЦО, які на даний момент є єдиним доказом того, що його власник отримує послуги ЦО та зобов’язаний вносити плату за них.

Наведений нижче порядок встановлення автономного опалення стосується виключно власників, яким житло належить на правах приватної власності( приватизоване, кооперативне, придбане за власні кошти, отримане у спадщину і таке інше) та які згідно ст. 41 Конституції України мають право вільного розпорядження ним на власний розсуд. Цей порядок не може бути застосований тими власниками житла, які мають чинний договір про надання послуг ЦО, тобто такий що був укладений після 1 січня 2005 року на основі типового договору або до договору, укладеного до 1 січня 2005 року, були внесені зміни, яким він приведений у відповідність до типового договору, встановленого Правилами надання послуг ЦО. Цей порядок не може бути застосований наймачами житла, тобто особами, які мешкають у житлових приміщеннях, які знаходяться у держаній або відомчій власності та не належать цим особам на правах приватної власності.

Наведена нижче послідовність дій дає можливість встановити засоби автономного опалення таким чином, що при цьому не буде порушено чинне на цей час законодавство України та дозволяє уникнути виникненню підстав для пред’явлення будь-яких претензій з боку постачальника послуг ЦО та можливості доведення їх обґрунтованості у судовому порядку.

При цьому слід мати на увазі, що встановлення автономного опалення має бути здійснене з обов’язковим виконанням наступних умов:

1. Будь-який власник житлового приміщення зобов’язаний утримувати своє приміщення у межах санітарних норм. Зокрема температура у житловому приміщенні протягом року не може бути нижчою за +18Со. У зв’язку з цим приміщення має бути обладнане системою опалення, яка забезпечує дотримання цієї норми. Отже власник зобов’язаний визначитися з тим, яка система буде встановлена, придбати обрану систему та встановити її у приміщенні.

2. Усі дії щодо переведення житлового приміщення на автономне опалення повинні здійснюватись у міжопалювальний період, тобто з 15 квітня по 15 жовтня, коли система не працює і ваші дії не створюють перешкод у її роботі.

3. При встановленні автономного опалення не повинна бути порушена працездатність мережі ЦО, а саме безперешкодне проходження теплоносія у мережі. Вказане слід враховувати задля того, щоб своїми діями не припинити опалення у інших приміщеннях будинку та таким чином не порушити права інших осіб, які мешкають поруч. Крім того згідно п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків власник квартири зобов’язаний не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання будинку.

Звертаємо особливу увагу на те, що порушення вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності згідно із ст. 150 КУпАП України і тягне за собою покарання у вигляді штрафу у розмірі від одного до трьох неоподаткованих мінімумів(51 грн.). При цьому лише порушення працездатності мережі ЦО є підставою для висунення законних вимог щодо примусового відновлення мережі ЦО. За умови збереження цілісності та пропускної здатності стояків порушення працездатності мережі ЦО не можливе, оскільки відсутність радіаторів опалення ЦО у вашому приміщенні не може викликати перешкод у роботі мережі ЦО.

4. Після встановлення автономного опалення зовнішній вигляд стояків не повинен мати ознаки, які дають підстави зробити висновок про те, що ви колись користувались мережею ЦО для опалення приміщення.

Отже ви вирішили остаточно відмовитись від послуг ЦО, визначились з типом системи опалення та придбали обрану систему.

Після виконання у повному обсязі робіт щодо встановлення автономного опалення, власник має засвідчити документально наступне:

1. Власник не отримує послуги ЦО.
2. Опалення вашого житлового приміщення здійснюється побутовою системою опалення.
3. Опалювальні пристрої, які здійснюють опалення у вашому житловому приміщенні, виробляють теплову енергію самостійно і не використовують для опалення житлового приміщення зовнішні джерела теплової енергії, у тому числі з мереж постачальників послуг ЦО.

Цей факт має бути засвідчений актом про проведення обстеження житлового приміщення. Звертатися про складання такого акту до ЖЕКу та інших підприємств ЖКГ не варто, оскільки за відмовою це зробити справа не стане і навіть якщо комісія прийде, то акту про відсутність використання для опалення вашого приміщення зовнішніх джерел теплової енергії жоден з її членів ніколи не підпише. Для цього є значно простіший та надійніший спосіб. Власник запрошує для проведення обстеження свого житлового приміщення у якості свідків двох чи трьох надійних знайомих, які не є зацікавленими особами, тобто які не мешкають у цьому приміщенні та не є родичами власника.

Крім цього ці свідки обов’язково повинні мати можливість та дати згоду особисто підтвердити у суді факт проведення обстеження та ті обставини, які були встановлені у результаті обстеження. Звертаю увагу на момент проведення обстеження всі роботи повинні бути виконані у повному обсязі і система автономного опалення повинна бути встановлена та знаходитись у робочому стані. Після обстеження згідно із Додатком №1 власником і усіма свідками у двох примірниках складається та підписується Акт про проведення обстеження житлового приміщення із зазначенням тих обставин, які були встановлені за його результатами. Обидва примірники Акт про проведення обстеження житлового приміщення зберігаються у власника і його оригінали нікому не надаються.

Після цього на адресу підприємств міста, які надають послуги ЦО (далі — постачальник послуг ЦО), та ЖЕКу, який обслуговує ваш будинок, власником житлового приміщення направляється повідомлення про відмову від отримання послуг ЦО та відсутність намірів отримувати їх у майбутньому, складене згідно з Додатком №2. Наші підприємства зазвичай відмовляються належним чином реєструвати заяви громадян, а саме ставити на другому екземплярі штамп про отримання заяви із зазначенням дати прийняття заяви, вхідного номеру заяви та посади і П.І.Б особи, яка прийняла заяву.

Такий штамп є підтвердженням, що організація отримала вашу заяву. Тому повідомлення про відмову від отримання послуг слід направити поштою цінним листом з описом про вкладення та рекомендованим повідомленням. Опис про вкладення та рекомендоване повідомлення є доказом того, що організація отримала ваше повідомлення.

Після отримання повідомлення вам почнуть телефонувати представники постачальника послуг ЦО і намагатись за допомогою погроз вмовити або примусити вас підключитися до його мережі. Крім цього, як правило, вам запропонують провести обстеження вашого приміщення уповноваженими представниками постачальника послуг ЦО.

Вам слід погодитись з такою пропозицією. Разом з тим слід обов’язково чітко визначити день та час проведення цього обстеження. Це необхідно задля того, щоб на момент проведення такого обстеження у вашому приміщенні обов’язково знаходились як мінімум двоє незацікавлених свідків з вашої сторони і ви мали смогу засвідчити факти, встановлені у ході проведення обстеження, шляхом складання власного акту про проведення спільного обстеження разом з представниками постачальника послуг ЦО. При відмові визначити точний день і час обстеження та у разі візиту представників постачальника послуг ЦО без попередження, ви не допускайте їх у своє приміщення, якщо не зможете забезпечити присутність при такому обстеженні свідків зі свого боку.
Ця умова є обов’язковою. Крім того Ви на такі дії маєте право, оскільки без вашої згоди сторонні особи мають право увійти та знаходитися у вашому приміщенні лише на підставі рішення суду.

Це право встановлено ст. 30 Конституції України, згідно якої кожному гарантується недоторканність житла та того, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Крім того обов’язок допуску у своє приміщення уповноважених представників постачальника послуг ЦО виникає у власника приміщення лише у разі укладення договору про надання послуг ЦО. Оскільки такий договір відсутній, то у власника не виникає обов’язків щодо допуску вказаних осіб до свого приміщення.

Перед допуском представників постачальника послуг ЦО до свого приміщення для проведення обстеження вам обов’язково потрібно встановити їх особи та наявність повноваження, а саме перевірити їх службові посвідчення. При цьому обов’язково треба переписати П.І.Б., займану посаду та номер посвідчення для складання власного акту. Якщо посвідчення у цих осіб відсутні, ви за жодних умов не допускаєте їх у своє приміщення. У разі намагання здійснити обстеження без вашого дозволу одразу викликайте міліцію.

Якщо ви пересвідчились у наявності повноважень і переписали їх особисті дані, ви допускаєте їх у приміщення для обстеження і обов’язково у присутності свідків пропонуєте їм встановити наступні обставини:

1.Власник не отримує послуги ЦО.
2.Опалення вашого житлового приміщення здійснюється автономною системою опалення.
3.Опалювальні пристрої, які здійснюють опалення у вашому житловому приміщенні, виробляють теплову енергію самостійно і не використовують для опалення житлового приміщення зовнішні джерела теплової енергії, у тому числі з мереж постачальників послуг ЦО.

Після обстеження обов’язково у присутності свідків пропонуєте представникам постачальника послуг ЦО скласти спільний акт обстеження приміщення, складений згідно із Додатком №3, та засвідчити своїми підписами у ньому встановлені під час обстеження факти. Як правило представники постачальника послуг ЦО відмовляються підписувати ваш акт, тому Ви після їх відмови зазначаєте цю обставину у акті і засвідчуєте встановлені факти своїм підписом і підписами свідків з вашого боку під актом про обстеження приміщення.

Після цього представникам постачальника послуг ЦО пропонуєте негайно у добровільному порядку залишити ваше приміщення. У разі спротиву негайно викликайте міліцію. Звертаю особливу увагу на те, що Ви ні за яких умов не робите будь-яких зауважень і не підписуєте жодного документу , складеного представниками постачальника послуг ЦО оскільки вони будуть намагатися скласти протокол про те, що вони нібито встановили факт самовільного відключення. За умови дотримання вами цього порядку у них не буде законних підстав для встановлення факту самовільного відключення. Також можливі спроби надати вам на підпис протокол з пустими полями, до яких потім будуть внесені відомості, які потрібні їм.

Тому слід відмовитись підписувати будь які документи, складені представниками постачальника послуг ЦО. У разі, якщо представники постачальника послуг ЦО поставлять вас до відома про складення ними протоколу про адміністративне правопорушення або іншого документа, ви пропонуєте їм надати його вам поштою у порядку встановленому законодавством.

Зазвичай представниками постачальника послуг ЦО таки буде складено протокол про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення(далі — КУпАП). Про те відповідно до ст.255 КУпАП право складати такі протоколи надано виключно уповноваженим посадовим особам відповідного органу влади, якими представники постачальника послуг ЦО бути не можуть оскільки вони взагалі не є посадовими особами органу влади. Крім того для встановлення факту самовільного відключення треба мати докази, що підключення мало місто, а саме договір про надання послуг ЦО або акт приєднання до мережі ЦО. Такі докази в них звісно відсутні.

З огляду на це, якщо не існувало підключення, то відповідно не було і відключення, тобто відсутні склад та події адміністративного правопорушення. Отже такий протокол є наперед незаконний. За таких обставин адміністративна комісія міста, до повноважень якої входить розгляд і винесення рішень за такими протоколами, не має законних підстав взагалі розглядати його і тим більше виносити рішення про притягнення до адміністративної відповідальності на його підставі. Не зважаючи на це, незаконні «протоколи» подаються до адміністративної комісії, як в супереч вимогам КУпАП виносить на їх підставі постанови про накладення штрафу у розмірі 51 грн. Зазвичай такі рішення ухвалюються з численними порушеннями вимог КУпАП, які є законною підставою для його скасування у судовому порядку.

Для цього після отримання постанови про накладення штрафу вона має бути оскаржена у місцевому суді у продовж п’ятиденного терміну з моменту отримання. Слід також зауважити, що навіть у разі набрання чинності такою постановою, вона не є підставою для примусового підключення до мережі постачальника послуг ЦО оскільки такі вимоги можуть бути висунені лише у разі пошкодження мережі ЦО, яке спричинене вашими діями. Одночасно постанова є зайвим підтвердженням того, що з моменту складання протоколу ви не користуєтесь послугами ЦО.

Крім цього у відповідь вам прийде лист від постачальника послуг ЦО, у якому буде зазначено, що на думку постачальника ваше «відключення» є незаконним та у зв’язку з тим, що він вважає, що між вами і постачальником послуг ЦО склалися договірні відносини, нарахування оплати за послуги буде здійснюватись у майбутньому без будь-яких змін.

Додаток №1

АКТ

Мы,_____________________________(П.І.Б.),який (яка) мешкає вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, м. Сєвєродонецьк ( паспорт Серія ____ № _______________), _____________________________( П.І.Б.), який(яка) мешкає вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, м. Сєвєродонецьк (паспорт Серія ____№ _______________), _____________________________( П.І.Б.), який(яка) мешкає вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, м. Сєвєродонецьк ( паспорт Серія ____ № _______________), які підписались нижче, склали цей акт у тому, що ______________________(дата) за результатами обстеження житлового приміщення , яке знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, встановили наступне:

1. Житлове приміщення загальною площею ______м2 складається з ______ житлової(их) кімнат(______м2)), кухні(______м2)), санітарного вузла(______м2)) та передньої(______м2)).

2. Опалення житлового приміщення здійснюється побутовою електричною системою опалення потужністю ___кВт, яка складається з наступних елементів:

1.

2.

( марка газового котла або електричного нагрівача, серійний номер, потужність).

Інші засоби для опалення у обстеженому житловому приміщенні не використовуються.

3. Опалювальні пристрої, які здійснюють опалення у житловому приміщенні, виробляють теплову енергію самостійно та не використовують для опалення житлового приміщення зовнішні джерела теплової енергії .

_________ (дата) _____________________________(П.І.Б.)

(підпис)

_________ (дата) _____________________________(П.І.Б.)

(підпис)

__________(дата) _____________________________(П.І.Б.)

(підпис)

Додаток №2

КП «Сєвєродонецьктепло»

вул. Космонавтів , 9-а ,м.Сєвєродонецьк

Луганської області , 93400

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

Луганської області , 93403,м.Сєвєродонецьк.

_______________________________________( назва ЖЕКу)

вул. __________________ буд. № ___.

93403, м.Сєвєродонецьк.

_________________________________ (П.І.Б.заявника)

вул. __________________ буд. № _________ кв. №_____.

93403, м.Сєвєродонецьк.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову від послуг теплопостачання

Я, _________________________________ П.І.Б., не укладав жодного договору про надання послуг теплопостачання з КП «Сєвєродонецьктепло» або ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та не звертався до вказаних організацій про підключення до системи централізованого опалення моєї квартири, яка належить мені на правах приватної власності, за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. ______________________, буд. № __________ кв. №________. Крім того я не заявляв про бажання отримувати ці послуги та не звертався до вашої організації з метою підключення до системи централізованого опалення моєї квартири за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. __________ , буд. №______ , кв.№_______, яка належить мені на правах приватної власності.

Відповідно до ст.14 Цивільного кодексу «Цивільні обов’язки виконуються в розмірах , встановлених договором або актом цивільного законодавства» у мене немає цивільних обов’язків перед КП «Сєвєродонецьктепло» або ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на підставі ст.19 Конституції, якою встановлено що «ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».

Разом з цим я не є і не був споживачем послуг ваших попередників — ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» До того ж і у майбутньому я не маю наміру користуватися послугами ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», оскільки користуючись своїми правами, встановленими Цивільним кодеком України, ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” та ЗУ Про теплопостачання”, здійснюю опалення моєї квартири по вул. __________ , буд. №______ , кв.№_______, електричними побутовими приладами опалення .

Оскільки у мене немає потреби у отриманні неякісних послуг від ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», тому я відмовляюсь від послуг теплопостачання ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» на підставі ч.6 ст. 26 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” і вимагаю негайно припинити нарахування плати за послуги, які я не отримую і не маю бажання їх отримувати.

Окрім цього вважаю за необхідне попередити ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» про те, що відповідно до ЗУ “Про захист персональних даних” збирання та обробка персональних даних без отримання згоди на це суб’єкта персональних даних заборонена та тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством України. У зв’язку з тим, що я не давав згоди на обробку ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» та у разі якщо база даних ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» незаконно містить мої персональні дані, я, _________________________________ вимагаю від ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» знищити їх у добровільному порядку і припинити порушувати мої права, встановлені ЗУ “Про захист персональних даних”.

.

_________________ 2010р. _______________________________ П.І.Б.

Додаток №3

АКТ

Мы,_____________________________(П.І.Б.),який (яка) мешкає вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, м. Сєвєродонецьк ( паспорт Серія ____ № _______________), _____________________________( П.І.Б.), який(яка) мешкає вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, м. Сєвєродонецьк (паспорт Серія ____№ _______________), _____________________________( П.І.Б.), який(яка) мешкає вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, м. Сєвєродонецьк ( паспорт Серія ____ № _______________), які підписались нижче, склали цей акт у тому, що ______________________(дата) за результатами обстеження житлового приміщення , яке знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, встановили наступне:

1. Житлове приміщення загальною площею ______м2 складається з ______ житлової(их) кімнат(______м2)), кухні(______м2)), санітарного вузла(______м2)) та передньої(______м2)).

2. Опалення житлового приміщення здійснюється побутовою електричною системою опалення потужністю ___кВт, яка складається з нступних елементів:

1.

2.

( марка газового котла або електричного нагрівача, серійний номер, потужність).

Інші засоби для опалення у обстеженому житловому приміщенні не використовуються.

3. Опалювальні пристрої, які здійснюють опалення у житловому приміщенні, виробляють теплову енергію самостійно та не використовують для опалення житлового приміщення зовнішні джерела теплової енергії .

4.______________( дата) комісія ________( ТЕЦ або СТКЕ) у складі ______________________________(П.І.Б. посада, № посвідчення) ______________________________(П.І.Б. посада, № посвідчення) ______________________________(П.І.Б. посада, № посвідчення) провела обстеження житлового приміщення , яке знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. ___________________________, буд. №______, кв. №_____, та встановила відсутність підключення даної квартири до мережі централізованого опалення _________( ДП «ТЕЦ» або СТКЕ. Власником приміщення було запропоновано членам Комісія ________( ТЕЦ або СТКЕ) засвідчити встановлені факти своїми підписами під цим актом. Всі члени Комісії ________( ТЕЦ або СТКЕ) відмовились підписати цей акт.

_________ (дата) _____________________________(П.І.Б.)

(підпис)

_________ (дата) _____________________________(П.І.Б.)

(підпис)

__________(дата) _____________________________(П.І.Б.)

(підпис)

Сєвєродонецьк- ф.107

(найменування поштамту, вузла зв‘язку)

ОПИС

Вкладення: до цін. листа з рекомендованим повідомленням

(найменування поштового відправленн

На ім‘я : ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

(прізвище одержувача або найменування підприємства)

з/п

Найменування предметів

Кількість

предметів

Оголошена цінність

1.

Повідомлення від ____._____.2010р. _____________________________(П.І.Б) до про відмову від послуг теплопостачання

1

1 грн.

Куди : 93403 м. Сєвєродонецьк, Луганська область .

(докладна адреса, поштовий індекс )

Загальний підсумок предметів: 1 аркушів

І оголошеної цінності: 1 (одна) грн.

Відправник _____________________ _____________________________________ (П.І.Б)

(відбиток календ. Перевірив_____________________________________

( підпис)

сця приймання)

Сєвєродонецьк- ф.107

(найменування поштамту, вузла зв‘язку)

ОПИС

Вкладення: до цін. листа з рекомендованим повідомленням

(найменування поштового відправленн

На ім‘я : ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

(прізвище одержувача або найменування підприємства)

з/п

Найменування предметів

Кількість

предметів

Оголошена цінність

1.

Повідомлення від ____._____.2010р. _____________________________(П.І.Б) до про відмову від послуг теплопостачання

1

1 грн.

Куди : 93403 м. Сєвєродонецьк, Луганська область .

(докладна адреса, поштовий індекс )

Загальний підсумок предметів: 1 аркушів

І оголошеної цінності: 1 (одна) грн.

Відправник _____________________ _____________________________________ (П.І.Б)

(відбиток календ. Перевірив_____________________________________

( підпис)

сця приймання)

Сєвєродонецьк- ф.107

(найменування поштамту, вузла зв‘язку)

ОПИС

Вкладення: до цін. листа з рекомендованим повідомленням

(найменування поштового відправленн

На ім‘я : КП «Сєвєродонецьктепло»

(прізвище одержувача або найменування підприємства)

з/п

Найменування предметів

Кількість

предметів

Оголошена цінність

1.

Повідомлення від ____._____.2010р. _____________________________(П.І.Б) до про відмову від послуг теплопостачання

1

1 грн.

Куди : 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Космонавтів , 9-а .

(докладна адреса, поштовий індекс )

Загальний підсумок предметів: 1 аркушів

І оголошеної цінності: 1 (одна) грн.

Відправник _____________________ _____________________________________ (П.І.Б)

(відбиток календ. Перевірив_____________________________________

( підпис)

сця приймання)

Сєвєродонецьк- ф.107

(найменування поштамту, вузла зв‘язку)

ОПИС

Вкладення: до цін. листа з рекомендованим повідомленням

(найменування поштового відправленн

На ім‘я : КП «Сєвєродонецьктепло»

(прізвище одержувача або найменування підприємства)

з/п

Найменування предметів

Кількість

предметів

Оголошена цінність

1.

Повідомлення від ____._____.2010р. _____________________________(П.І.Б) до про відмову від послуг теплопостачання

1

1 грн.

Куди : 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Космонавтів , 9-а .

(докладна адреса, поштовий індекс )

Загальний підсумок предметів: 1 аркушів

І оголошеної цінності: 1 (одна) грн.

Відправник _____________________ _____________________________________ (П.І.Б)

(відбиток календ. Перевірив_____________________________________

( підпис)

сця приймання)

Сєвєродонецьк- ф.107

(найменування поштамту, вузла зв‘язку)

ОПИС

Вкладення: до цін. листа з рекомендованим повідомленням

(найменування поштового відправленн

На ім‘я : __________________________________________

(прізвище одержувача або найменування підприємства)

з/п

Найменування предметів

Кількість

предметів

Оголошена цінність

1.

Повідомлення від ____._____.2010р. _____________________________(П.І.Б) про відмову від послуг теплопостачання

1

1 грн.

Куди : _________________________________________________________

(докладна адреса, поштовий індекс )

Загальний підсумок предметів: 1 аркушів

І оголошеної цінності: 1 (одна) грн.

Відправник _____________________ _____________________________________ (П.І.Б)

(відбиток календ. Перевірив_____________________________________

( підпис)

сця приймання)

Сєвєродонецьк- ф.107

(найменування поштамту, вузла зв‘язку)

ОПИС

Вкладення: до цін. листа з рекомендованим повідомленням

(найменування поштового відправленн

На ім‘я : __________________________________________

(прізвище одержувача або найменування підприємства)

з/п

Найменування предметів

Кількість

предметів

Оголошена цінність

1.

Повідомлення від ____._____.2010р. _____________________________(П.І.Б) до про відмову від послуг теплопостачання

1

1 грн.

Куди : _________________________________________________________

(докладна адреса, поштовий індекс )

Загальний підсумок предметів: 1 аркушів

І оголошеної цінності: 1 (одна) грн.

Відправник _____________________ _____________________________________ (П.І.Б)

(відбиток календ. Перевірив_____________________________________

( підпис)

сця приймання)